Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jedná se výlučně o kresby velkého formátu nebo formátu B1 na plátno nebo na papír.

V letech 2000-2004 z vnějšího světa vybírám konkrétní věci, využívám jejich tvary jako významové zkratky pro odhalení svého strachu z lidské konečnosti.

Moje diplomová práce z roku 2005 je spíš studií minulých okamžiků, které ani lidská mysl ani žádné jiné medium není schopny reprodukovat v takové podobě, v jaké se skutečně staly, a tak se život každého člověka mění ve vzpomínku na sebe sama, kde způsob, jak a kdy proběhl, je jenom možností, a samotný fakt, že proběhl, se časem stane jen otázkou pravděpodobnosti.

Od roku 2000 se můj život existenčně rozděluje mezi dvě země: Českou Republiku a Španělsko. Sňatek, mateřství, změna prostředí stavu i jistá vykořeněnost z mého dosavadního života i místa k němu se projevily na mojí práci.

Roku 2010 jsem těžce onemocněla. Cyklus "Jeden rok" je tedy reakcí na záchrannou akci a na to, jak jsem se během ní měnil můj názor na mé “Já“. Na rozdíl od pozdějších transformací, kdy se prostřednictvím obrazu snažím sama sebe transformovat v něco či někoho a podat výpověď o své vnitřním stavu, jsem se pouze snažila reagovat na tu, v kterou jsem byla pomalu transformována a to s notnou dávkou humoru, vzhledem k vážnosti situace.

Má práce je vždy výrazně ovlivněna momentálním vnitřním prožíváním a vnějším prostředím. Od roku 2010 se dá sestavit tematicky sestavit do tří cyklů.

  1. První cyklus Tvor

Cyklus sestává z kreseb, které ve své výrazové subtilnosti a zároveň tematické drsnosti zobrazují člověka v groteskních dialozích se sebou samým a svým alter egem. Portrétuji se v bojových pozicích, občas se sobě vysmívám, křepčím se sebou, pozoruji své podivné počínání, číhám na sebe nebo si pomáhám vstát ze země.

Technika kreseb i u ostatních cyklů je vždy precizní a nekontrastní. Význam má i forma provedení: tužkou kreslený šedý celotrikot, jakožto hlavní oděv, se chvíli podobá srsti, kůře stromů, vysušeným šupinám kůže, chvíli zas připomíná jakousi meditaci skrz monochromní a automatickou šrafuru. Tvor svou „srst“ na některých kresbách ztrácí, někde se prolíná do civilního oděvu kresleného pastelkou a maže tak hranici mezi egem a alter egem. Kdo se teď směje komu? Snažím se vybrat momenty podobné deníkovým záznamům, jakési 13. komnatě, ve které se člověk snaží brát situaci vážně a přitom z ní vychází zároveň hrdě a zároveň soucitně směšně. 

Video k výstavě: 

https://www.youtube.com/watch?v=CoCDmLM5Hss

  1. Druhý cyklus Masky

Postavy v maskách se snaží zapadnout, vypadat tak jak si okolí i situace žádá, jak by pro něho bylo lepší a výhodnější a nakonec bývá sám překvapen. Svou novou vizáží, sám sebou a svým charakterem, někdy dokonce novými vlastnostmi, které sebou jaká masky přináší.

  1. Třetí cyklus Nanebevzetí

…je zobrazením představ o Bohu, možné Boží vůli a očekávaném Nanebevzetí

Ke všem třem cyklům postupně vznikaly fotografie.

 

 

2016 - 2019, SIMULACE

A taky zvířata!, pastelka, 100 x 70cm

Datum: 10. 6. 2020
Fotografií: 2
Složek: 0

Adam a Eva, pastelka, gelový fix, triptych, 300 x 70cm

Datum: 10. 6. 2020
Fotografií: 3
Složek: 0

Adorace

Datum: 24. 7. 2018
Fotografií: 2
Složek: 0

Bez názvu

Datum: 31. 7. 2018
Fotografií: 4
Složek: 0

Holubička

Datum: 18. 11. 2019
Fotografií: 1
Složek: 0

Houpe se na patách

Datum: 31. 7. 2018
Fotografií: 1
Složek: 0

Jejda, pastelka, gelový fix, 220 x115cm

Datum: 10. 6. 2020
Fotografií: 1
Složek: 0

Naháněč, Odpalovač, Označovač

Datum: 19. 11. 2019
Fotografií: 3
Složek: 0

Naháněči

Datum: 18. 11. 2019
Fotografií: 1
Složek: 0

Nanebestoupání, pastelka, 100 x 70cm

Datum: 11. 6. 2020
Fotografií: 2
Složek: 0

Nanebevzetí

Datum: 24. 7. 2018
Fotografií: 3
Složek: 0

Oslavujeme Tě a voláme, pastelka, jednotlivé segmenty

Datum: 10. 6. 2020
Fotografií: 1
Složek: 0

Plaváček

Datum: 24. 7. 2018
Fotografií: 6
Složek: 0

Pravá podoba

Datum: 24. 7. 2018
Fotografií: 4
Složek: 0

Protokol

Datum: 24. 7. 2018
Fotografií: 7
Složek: 0

Rojení

Datum: 24. 7. 2018
Fotografií: 6
Složek: 0

Ukaž!, pastelka, 100 x 70cm

Datum: 10. 6. 2020
Fotografií: 1
Složek: 0

Zlaté ručičky, pastelka, gelový fix, 100 x 70cm

Datum: 10. 6. 2020
Fotografií: 2
Složek: 0